Thursday, December 8, 2011

प्रश्नमंजुषा -134


1. भारताचे पहिले विज्ञान धोरण कधी जाहीर करण्यात आले ?

A. 1948
B. 1954
C. 1958
D. 1966

Click for answer 
C. 1958
4 मार्च 1958 रोजी भारताने पहिले विज्ञान धोरण जाहीर केले.

2. 'वेस्टर्न ब्लॉट' ही चाचणी कोणत्या आजाराशी संबंधित आहे ?
A. हिवताप
B. मलेरिया
C. मधुमेह
D. एड्स

Click for answer 
D. एड्स

3. 'सूर्यसिध्दांत' हा ग्रंथ कोणत्या प्राचीन ग्रंथकाराने लिहिला ?

A. कणाद
B. आर्यभट्ट
C. वराहमिहिर
D. भास्कराचार्य

Click for answer 
C. वराहमिहिर


4. कोणत्या प्रकारचे आधुनिकीकरण प्रगत राष्ट्रांमध्ये असते ?

A. प्राथमिक
B. द्वितियक
C. ऐच्छिक
D. नियोजित

Click for answer 
A. प्राथमिक

5. न्यूटनचे तीन नियम _______ शी संबंधित आहेत.

A. गुरुत्वाकर्षण
B. सापेक्षता
C. ऊर्जा परिवर्तन
D. गती

Click for answer 
D. गती

6. पैलू पाडलेला हिरा चकाकण्याचे कारण _____________.

A. प्रकाशाचे परावर्तन
B. प्रकाशाचे पूर्ण आंतरिक परावर्तन
C. प्रकाशाचे अपवर्तन
D. प्रकाशाचे अपस्करण

Click for answer 
B. प्रकाशाचे पूर्ण आंतरिक परावर्तन

7. 'बोरलॉग अवार्ड ' कोणत्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिले जाते ?

A. सहकार
B. शेती
C. विज्ञान
D. अवकाश तंत्रज्ञान

Click for answer 
B. शेती

8. भारतात 'हर्षा चावला' ही पहिली टेस्ट टयूब बेबी ________ ह्या वर्षी जन्माला आली.

A. 1980
B. 1986
C. 1982
D. 1975

Click for answer 
B. 1986

9. शून्याचा शोध लावण्याचा मान _______________ ह्या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाकडे जातो.

A. आर्यभट्ट
B. भास्कराचार्य
C. वराहमिहीर
D. बाणभट्ट

Click for answer 
C. वराहमिहीर

10. _________ ही भारतीय बनावटीची पहिली क्षेपणास्त्रवाहू बोट होय.

A. विभूती
B. विपुल
C. शाल्की
D. शंकुल

Click for answer 
A. विभूती