Thursday, December 8, 2011

प्रश्नमंजुषा -134


1. भारताचे पहिले विज्ञान धोरण कधी जाहीर करण्यात आले ?

A. 1948
B. 1954
C. 1958
D. 1966

Click for answer 
C. 1958
4 मार्च 1958 रोजी भारताने पहिले विज्ञान धोरण जाहीर केले.

2. 'वेस्टर्न ब्लॉट' ही चाचणी कोणत्या आजाराशी संबंधित आहे ?
A. हिवताप
B. मलेरिया
C. मधुमेह
D. एड्स

Click for answer 
D. एड्स

3. 'सूर्यसिध्दांत' हा ग्रंथ कोणत्या प्राचीन ग्रंथकाराने लिहिला ?

A. कणाद
B. आर्यभट्ट
C. वराहमिहिर
D. भास्कराचार्य

Click for answer 
C. वराहमिहिर


4. कोणत्या प्रकारचे आधुनिकीकरण प्रगत राष्ट्रांमध्ये असते ?

A. प्राथमिक
B. द्वितियक
C. ऐच्छिक
D. नियोजित

Click for answer 
A. प्राथमिक

5. न्यूटनचे तीन नियम _______ शी संबंधित आहेत.

A. गुरुत्वाकर्षण
B. सापेक्षता
C. ऊर्जा परिवर्तन
D. गती

Click for answer 
D. गती

6. पैलू पाडलेला हिरा चकाकण्याचे कारण _____________.

A. प्रकाशाचे परावर्तन
B. प्रकाशाचे पूर्ण आंतरिक परावर्तन
C. प्रकाशाचे अपवर्तन
D. प्रकाशाचे अपस्करण

Click for answer 
B. प्रकाशाचे पूर्ण आंतरिक परावर्तन

7. 'बोरलॉग अवार्ड ' कोणत्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिले जाते ?

A. सहकार
B. शेती
C. विज्ञान
D. अवकाश तंत्रज्ञान

Click for answer 
B. शेती

8. भारतात 'हर्षा चावला' ही पहिली टेस्ट टयूब बेबी ________ ह्या वर्षी जन्माला आली.

A. 1980
B. 1986
C. 1982
D. 1975

Click for answer 
B. 1986

9. शून्याचा शोध लावण्याचा मान _______________ ह्या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाकडे जातो.

A. आर्यभट्ट
B. भास्कराचार्य
C. वराहमिहीर
D. बाणभट्ट

Click for answer 
C. वराहमिहीर

10. _________ ही भारतीय बनावटीची पहिली क्षेपणास्त्रवाहू बोट होय.

A. विभूती
B. विपुल
C. शाल्की
D. शंकुल

Click for answer 
A. विभूती

Follow us by Email Absolutely FREE

Share for Care

If you LIKE what we are posting here, please share it on your Facebook page. Just copy the URL link and paste on your Facebook status update.
आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
You can share the links to this blog.

हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत